Restauranto Uygulamasına Katılım Sözleşmesi

 

Birinci taraf: Restauranto  ticari markasının sahibi RECENT TECH REKLAM DANIŞMANLIK VE GENEL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İkinci taraf : ...............................................  Sözleşme bağlamında "tesisin sahibi" olarak anılabilir

 

Birinci taraf, restoran ve mağazaların reklamını yapma,  yemek ve menü teslimatı ve restoran rezervasyonu yapma konusunda uzmanlaşmış Restauranto uygulamasının sahibi ve yöneticisi olduğundan,  bu sözleşmeye göre, ikinci tarafın kendisi ile kullanıcılar ve müşteriler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve yemek teslimat hizmeti sağlamak ve ikinci tarafın isteğine göre restoranda veya herhangi birinde rezervasyon taleplerini kabul etmek için uygulamaya katılmasına izin verilmektedir

 

Birinci taraf, bir reklam platformu ve ikinci taraf ile kullanıcılar arasında bir arabulucudur ve o - yani birinci taraf - hiçbir şekilde bir restoran ya da teslimat şirketi değildir.

 İkinci taraf, Türkiye'de yürürlükte olan kanunlara göre usulüne uygun lisanslı bir tesistir ve bunu teyit eden gerekli belgeleri ekleme zorunluluğu ile faaliyeti ile ilgili devlet daireleri tarafından kendisine getirilen tüm şartları yerine getirir.

 Birinci taraf, teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeye ayak uydurmak amacıyla uygulamayı takip etmek, sürdürmek ve güncellemek ve ikinci taraf ve kullanıcıları için sorunsuz ve uygun bir hizmet sunmak için gereken her şeyi sağlamakla yükümlüdür.

 Birinci taraf, karşılaşabileceği teknik engellerin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için ikinci tarafa teknik destek hizmeti sağlamakla yükümlüdür.

 Yukarıda belirtilenleri dikkate alarak, bu sözleşmeye göre birinci ve ikinci taraflar aşağıdakiler üzerinde anlaşırlar:

1- Teslimat Hizmeti

İkinci taraf, ürünlerini uygulama üzerinde gösterir ve - teslimat özelliğini etkinleştirmeyi seçmesi halinde - uygulama üzerindeki sayfası yoluyla talepleri alıp müşterinin belirttiği adrese teslim etmek ve ürün bedelini siparişin nakit veya kredi kartı veya her ikisi ile teslim edilmesi üzerine doğrudan müşteriden tahsil etmekle sorumludur. Birinci taraf hiçbir koşulda tesis sahibi adına ürünlerin fiyatını almaz, bunları kendi hesabına devretmeyi kabul etmez veya fiyatın bir yüzdesini tesis sahibi adına tahsil etmez.

İkinci taraf, trafik ve nakliye kanunları veya gıda ürünleri güvenliği ve halk sağlığı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan ilgili düzenleyici kanunlara göre teslimat işlemlerini yürütür. Her durumda, birinci taraf, doğrudan veya dolaylı olarak, ikinci tarafın yukarıda belirtilen yasaları ihlal etmesinden kaynaklanan herhangi ihlal veya cezalardan sorumlu değildir.

 İkinci taraf, uygulamada listelenen yiyecekleri veya ürünlerinden herhangi birini, dış ambalaj ve paketleme de dahil olmak üzere, ürünün kalitesini ve temizliğini koruyacak şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

İkinci taraf, istisnai durumlar nedeniyle (iş baskısı, ürünün tükenmesi, genel tesis bakımı) kendi takdirine göre belirli bir talep veya talepleri almayı reddetme hakkına sahip olduğu gibi, birinci taraf için çalışan uygulama sorumlularını bilgilendirme şartıyla teslimat hizmetini belirli bir süre için askıya alma hakkına da sahiptir.

2 - Restoranda Rezervasyon

İkinci taraf - rezervasyon özelliğini etkinleştirirse - restoranında rezervasyon isteklerini kabul edebilir veya talebin alındığı andaki doluluk yüzdesine ve Corona salgını ile ilgili yasalara göre reddedebilir. İkinci taraf ayrıca, isteğine göre rezervasyon indirimlerinin isteğe bağlı olduğunu teyit ederek, uygulama üzerinde ilan edilen rezervasyon indirimini veya diğer bir indirimi vermekle yükümlüdür.

3 -  Fiyatlandırma Politikası

Birinci taraf, fiyatlarını belirlemede ve tekliflerini ve kendi seçtiği çeşitlerde belirlemek istediği indirim oranlarını seçmede tam özgür olan ikinci tarafın izlediği fiyatlandırma politikasına müdahale etmemekle yükümlüdür.

İkinci taraf, uygulamadaki ürünlerinin fiyatlarını, müşterinin doğrudan ikinci tarafın kuruluşundan satın alırken elde ettiği fiyatlara eşit veya büyük ölçüde yakın yapmakla yükümlüdür. İkinci taraf da tekliflerini gerçek ve güvenilir kılmakla yükümlüdür ve doğru indirim yüzdeleri eklenmelidir.

4 -Ücretler

Birinci taraf, ikinci tarafın seçtiği abonelik paketlerine göre aşağıdaki gibi aylık ücret alır:

Temel Paket

Pakette belirtilen toplam ürün sayısını geçmeyecek şekilde, teklifleri arttırma imkanı ile en az üç teklif dahil olmak üzere 6 ürün. Bir restoran reklamı oluştururken% 25 indirim. Paketin değeri aylık 96 TL

Gelişmiş Paket

Pakette belirtilen toplam ürün sayısını geçmeyecek şekilde, teklifleri arttırma imkanı ile en az iki teklif dahil olmak üzere 10 ürün. Restoran reklamı oluştururken% 35 indirim. Paketin değeri aylık 147 TL

Sınırsız Paket

En az bir teklif dahil sınırsız sayıda ürün, teklifleri süresiz olarak artırma şansı.  Bir restoran reklamı oluştururken % 50 indirim. Paketin değeri aylık 223 TL

Birinci taraf, üç paketin özelliklerini ve fiyatlarını, ekonomik durum ve pazar gereksinimleri doğrultusunda yıllık olarak gözden geçirme ve değiştirme hakkına sahiptir. Birinci taraf, paketin özelliklerini ve ücretlerini, ikinci tarafın aboneliğinden itibaren tam bir yıl geçmeden değiştirmemekle yükümlüdür.

İkinci taraf, aylık aboneliği sona erdiğinde paketini yenisiyle değiştirebilir ve bundan önce değiştirmek isterse, birinci taraf eski paketinden kalan abonelik değerini iade etmeyecek veya yeni paketine eklemeyecektir.

İkinci taraf, paketin bedelini peşin olarak ödediği takdirde paketin yıllık değerinden yüzde yirmi oranında kesinti alacaktır. İkinci taraf ise yıllık paketini daha yüksek paketle değiştirmek isterse aboneliğinin geri kalanının değeri yeni paketin değerinden düşülür, ikinci taraf paketini daha düşük paketle değiştirmek isterse aradaki fark yeni paket bakiyesine eklenir.

İlk ödeme haricindeki tüm paketlerde birinci taraf, ikinci tarafın uygulama üzerinden ayda üçten az talep alması durumunda herhangi bir paket için aylık ücreti tahsil etmemekle yükümlüdür.

4 - Sözleşmenin Feshi

 

Bu sözleşme aşağıdaki durumlarda feshedenin hükmüyle geçersiz sayılır:

İkinci taraf, münhasıran değil, fiyatları manipüle etmek, sahte teklifler sunmak veya farklı müşterilerden görünen kötü hizmet veya üründeki açık kusurlar veya birinci tarafa doğrudan veya dolaylı zarar veren nedenlerle ilgili tekrarlanan şikayetler dahil olmak üzere, uygulamanın itibarına ve güvenilirliğine zarar verecek herhangi bir eylemde bulunursa ve bu durumda birinci taraf, sözleşmenin feshedildiği ayda aylık abonelik değerini iade etmeyecek, ancak yıllık sözleşme durumunda, birinci taraf, kalan yıllık abonelik değerinin yüzde yetmiş beşini, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren ve iki hafta içerisinde ikinci tarafa iade etmekle yükümlüdür.

İkinci taraf, abonelik paketine göre aylık ödemelerini durdurursa:

İkinci taraf, sözleşmeyi gerekçe göstermeden feshetmek isterse, bunu dilediği zaman yapabilir ve birinci taraf, sözleşmenin feshi ister ay başında ister sonunda olsun, ikinci tarafa aylık ücretleri iade etmeyecektir. Yıllık sözleşme durumunda, birinci taraf, kalan yıllık abonelik değerinin yüzde yetmiş beşini sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren ve iki haftayı geçmemek üzere ikinci tarafa iade etmekle yükümlüdür.

Sözleşmenin Yenilenmesi

Bu sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir, aylık ödemeler ise ikinci tarafın uygulamada tesise kayıt tarihinden itibaren başlar. Taraflardan biri veya her ikisi buna itiraz etmedikçe bu sözleşme otomatik olarak yenilenir. Taraflardan birinin veya her ikisinin de maddelerinden herhangi birini düzenlemek veya değiştirmek istemesi veya yenilememesi durumunda, diğer tarafı sona erme tarihinden on gün önce bilgilendirmelidir.

CONTACT

US

TR. +90 535 931 95 69

EN. +90 538 962 20 34

AR. +90 535 932 29 78
YAKUPLU. BEYLİKDÜZÜ. İSTANBUL

TELL

US

Thanks for submitting!